Tips Pengajian Am – Bahan Bacaan untuk Meningkatkan Pengetahuan Am

by BerryBerryTeacher

in Berry Super Tips *SPM/STPM

Pengajian Am untuk STPM Tingkatan 6 (subjek wajib) merupakan subjek yang paling digeruni oleh sebahagian besar pelajar STPM. Ini kerana topik-topik yang merangkumi peperiksaan STPM Pengajian Am adalah terlalu luas. Bagi mereka yang suka membaca sejak kecil lagi, Pengajian Am tidak menjadi masalah kerana sudah prihatin dan mengambil berat tentang isu-isu di Malaysia dan di seluruh dunia (dan juga pelbagai sistem dan institusi negara Malaysia). Bagi pelajar yang belum lagi menjalinkan minat untuk pembacaan umum, ia masih belum terlambat untuk bermula sekarang juga.

Kebanyakan Berry Readers ingin mula membaca hanya selepas mejejaki Tingkatan 6, tetapi mereka tidak tahu di mana untuk bermula selain daripada membaca surat khabar. Jadi senarai berikut dikongsi oleh Berry Berry Easy memberi panduan kepada pelajar dalam STPM Tingkatan 6 Pengajian Am untuk bahan-bahan bacaan yang penting untuk menangani kertas STPM Pengajian Am.

Tips Pengajian Am – Bahan Bacaan untuk Meningkatkan Pengetahuan Am

Majlis Peperiksaan Malaysia

Sebahagian besar daripada Berry Readers mempunyai keinginan untuk membaca tetapi masa untuk berbuat demikian adalah suntuk, memandangkan aktiviti-aktiviti sekolah dan kerja rumah yang diberikan. Jadi, senarai bacaan utama untuk Pengajian Am for STPM Tingkatan 6 seharusnya terdiri daripada:

1) Surat khabar harian

 • Berita Harian
 • The Star
 • News Straits Times
 • dan lain-lain akhbar bereputasi (cerita-cerita gosip tidak termasuk)

2) Tempatan dan majalah antarabangsa (bukan majalah gosip)

 • Times Magazine (pengetahuan am dan iklim geopolitik dunia)
 • Newsweek (ekonomi, sosial dan geopolitik di dunia)
 • The Edge (kejadian perniagaan di Malaysia dan dunia)
 • National Geographic (alam semula jadi dan sosial)
 • banyak lagi yang tidak disenaraikan

3) Laporan/Kertas Kerja/Risalah Kerajaan Malaysia

 • Mudah diperolehi dari pelbagai laman web kerajaan

4) Laporan Rancangan-Rancangan Malaysia (Dasar Ekonomi)

 • Pra Dasar Ekonomi Baru

Rancangan Malaya I (1956-1960)
Rancangan Malaya II (1961-1965)
Rancangan Malaysia I (1966-1970)

 • Dasar Ekonomi Baru

Rancangan Malaysia II (1970-1975)
Rancangan Malaysia III (1976-1980)
Rancangan Malaysia IV (1981-1985)
Rancangan Malaysia V (1986-1970)

 • Dasar Pembangunan Nasional

Rancangan Malaysia VI (1991-1995)
Rancangan Malaysia VII (1996-2000)

dan semua Malaysia seterusnya merancang

5) Perlembagaan Negara Malaysia

 • Boleh dibeli di kedai-kedai buku seperti MPH atau Popular
 • Semua rakyat Malaysia perlu membaca ini supaya anda mengetahui hak anda.

6) Laporan Tahunan Ekonomi Malaysia

7) Buku rujukan

 • Abdullah Sanusi Ahmad, Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 1982.
 • Ahmad Atory Hussain, Pengantar Pentadbiran Awam, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, Kuala Lumpur, 1983.
 • Buku tahunan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia, Kuala Lumpur.
 • Dasar-Dasar Kerajaan Malaysia, INTAN, Kuala Lumpur 1991
 • Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur
 • Malaysia kita: Sejarah, Pentadbiran dan Dasar-dasar Pembangunan , Institut Tadbiran Awam Negara, Kuala Lumpur, 1991.
 • Malaysia Year Book, Berita Publishing, Kuala Lumpur.
 • Prof Ahmad Mohamed Ibrahim & Ahilemah Joned, Sistem Undang-undang di Malaysia Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Sudah tentu anda tidak perlu membaca segala-galanya, tetapi cuba untuk mempunyai pemahaman keseluruhan jikalau ingin skor tinggi dalam kertas Pengajian Am STPM, ini adalah tips yang terbaik oleh Berry Berry Easy untuk kejayaan dalam Borang STPM 6 Pengajian Am kertas.

Previous post:

Next post: