Pendaftaran Ke Tingkatan 1 (2012) untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

by BerryBerryTeacher

in Berry Announcement

Pendaftaran untuk murid-murid Tahun 6 di Sekolah Rendah ke Tingkatan 1 Sekolah Menengah bolehlah dibuat sekarang. Bacalah kaedahnya di Berry Berry Easy.

Pendaftaran Ke Tingkatan 1 (Tahun 2012) untuk murid-murid di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Malaysia

kementerian-pelajaran-malaysia

Apa: Pendaftaran untuk Tingkatan 1 Sekolah Menengah dibuka
Nama Sistem: edaftarmen
Tahun: Untuk 2012
Mana: Untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Oleh: KPM – Bahagian Pengurusan Maklumat

Kaedah:

  • Permohonan untuk pendaftaran Tingkatan 1 Sekolah Menengah di Malaysia boleh dibuat melalui Sistem Data Operasi Keperluan Sekolah (ePerlu)
  • Laman web untuk pendaftaran boleh dibuat di; http://www.moe.gov.my/datakeperluansekolah/
  • ID Pengguna dan kata laluan diperlukan untuk menggunakan laman web tersebut.

Previous post:

Next post: