STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 1)

by BerryBerryTeacher

in Berry Super Tips *SPM/STPM

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 1)

Topik-topik Sukatan Pengajiaan Am

Kenegaraan Malaysia

 • Konsep Negara (Asas)
 • Kerajaan Kesatuan dan Konfederasi
 • Doktrin Pengasingan Kuasa
 • Ciri Kerajaan

Perlembagaan

 • Negeri
 • Warganegara dan Hak Asasi
 • SUHAKAM

Sistem Pentadbiran Malaysia

 • Sistem Pentadbiran
 • Kerajaan Persekutuan
 • Kerajaan Negeri
 • Kerajaan Tempatan
 • Yang di-Pertuan Agong / Yang Dipertua Negeri
 • Majlis Raja-Raja
 • Unit Pentadbiran
 • Kementerian
 • Perbendaharaan
 • Agensi
 • Majlis / Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
 • Badan Penyelarasan
 • Jawatan (Ketua Audit, Ketua Polis, Akauntan Negara, Gabenor Bank Negara, Ketua Setiausaha dan lain-lain)

Sistem Perundangan

 • Parlimen
 • Dewan Rakyat, Negara dan Undangan Negeri
 • Rang Undang-undang
 • Pilihan Raya / Suruhanjaya Pilihan Raya

Sistem Kehakiman

 • Doktrin Duluan Kehakiman
 • Jenis Mahkamah: semua Mahkamah Tinggi, Rendah, Khas dan Badan Pengadilan
 • Bidang Kuasa Mahkamah
 • Istilah Undang-undang
 • Kumpuan Wang Disatukan
 • Kes
 • Ketua Pentadbir bagi Mahkamah

Dasar Dalam Negara

 • Wawasan 2020
 • Hubungan Ekonomi
 • Pengurangan Perbelanjaan
 • Dasar Kerajaan (Bersih, Cekap dan Amanah, Penswastaan, Sogoshosha, Pertanian, Wawasan Negara, Urbanisasi, Kependudukan, Produktiviti, Dasar Automotif)
 • Penerapan Nilai Islam

Dasar Luar Negara

 • Perkembangan Dasar Luar (D-8), Negara Berkecuali, Selatan-Selatan, Orde Baru Ekonomi Dunia, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
 • ASEAN
 • Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
 • Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Penyelesaian Masalah

 • Kuantitatif (Jadual, Carta Pai, Graf Bar dan Rajah)
 • Kualitatif (Kecekapan Penyelesaian Secara Minda dan Lain-lain)

Previous post:

Next post: