STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 2)

by BerryBerryTeacher

in Berry Announcement

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 2)

Topik-topik Sukatan Pengajiaan Am

Bahagian A: Karangan Laras Sastera

 • Seni
 • Ekonomi
 • Sosial

Bahagian B: Karangan Laras Sains

 • Alam Sekitar
 • Tenaga
 • Kesihatan /  Perubatan
 • Sains dan Teknologi
 • Teknologi Maklumat
 • Nuklear

Bahagian C

 • Sosial / Kemasyarakatan
 • Teknologi / Kesihatan
 • Sumber Tenaga
 • Ekonomi

Bahagian D

 • Cartai Pai Bandingan
 • Carta Pai Bertingkat
 • Garis Kompaun
 • Garis Imbangan (Kompaun)
 • Bar Kompaun
 • Piramid
 • Bar Komponen
 • Bar Gabungan
 • Bar Imbangan

Bahagian E

 • Jadual
 • Carta Aliran
 • Carta  Pai
 • Gambar Rajah

{ 2 comments… read them below or add one }

November 16, 2012
November 17, 2012

Previous post:

Next post: