STPM Pengajian Am 2011 – Tips and Predictions for Papers 960/2

by cikgu manisah ahmad

in Berry Super Tips *SPM/STPM

STPM Pengajian Am 2011 – Tips and Predictions for Papers 960/2

Hot Topics & Analysis from other states trial STPM 2011

JOHOR

Bahagian A:

 • Konsep Bandar Selamat diwujudkan di kawasan petempatan bagi menjamin kesejahteraan komuniti setempat.
 • Transformasi dalam bidang sukan boleh dilaksanakan menerusi Dasar ’1Murid 1Sukan’. Namun begitu, pelbagai cabaran terus melanda industri ini. Bincangkan.

Bahagian B:

 • Belakangan ini kes tanah runtuh menjadi polemik kerana kadarnya semakin meningkat. Ternyata tragedi ini membawa impak kepada hidupan keseluruhannya. Bincangkan.
 • Teknologi berkonsepkan halal-bio boleh menjamin tahap kesihatan manusia. Ulaskan.

Bahagian D:

 • Graf garis dan piramid

MELAKA

Bahagian A:

 • Selain pembetukan Rukun Negara sebagai satu cara untuk menyatupadukan masyarakat majmuk negara ini, perpaduan kaum di negara ini boleh dicapai oleh pelbagai kaedah lain. Huraikan pernyataan ini.
 • Mutakhir ini bencana alam merupakan fenomena yang sering melanda di beberapa buah negara. Bincangkan jnis bantuan kemanusiaan yang wajar diberi untuk meringankan kesengsaraan mangsa bencana alam.

Bahagian B:

 • Virus yang terdapat pada ahaiwan bukan sahaja menyebabkan penularan wabak penyakit, malahan menyebabkan kematian ke atas manusia. Pelbagai langkah perlu diambil untuk menghindarkan penularan wabak tersebut. Bincangkan.
 • Teknologi robotik membawa banyak kesan positif kepada pembangunan negara. Namun demikian penggunaannya perlu dikawal untuk menghindari kesan negatif. Bincangkan.

NEGERI SEMBILAN

Bahagian A:

 • Bencana alam membawa kesan yang berpanjangan kepada mangsa. Menjadi tanggungjawab negara-negara lain untuk menghulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam tersebut. Bincangkan kesan bencana ini kepada mangsa serta jenis bantuan yang diperlukan.
 • Pengenalan kepada “Kempen Belilah Barangan Buatan Malaysia” adalah usaha kerajaan untuk menggalakkan rakyat membeli barangan keluaran tempat. Namun begitu, usaha ini banyak menghadapi cabaran dalam pelaksanaannya. Jelaskan pernyataan ini.

Bahagian B:

 • Terumbu karang cukup penting dalam biodiversiti alam dan kehidupan manusia. Namun belakangan ini terumbu karang semakin hari semakin pupus. Bincangkan.
 • Penyakit mental semakin hari semakin meningkat di negara kita. Pelbagai usaha perlu diambil agar penyakit dibendung dengan segera. Bincangkan pernyataan di atas.

SELANGOR

Bahagian A:

 • Dalam proses pembangunan negara, kita banyak mengorbankan warisan tradisi dan nilai kemanusiaan. Jelaskan.
 • Salah satu kesan aktiviti pemerdagangan manusia adalah mencemarkan imej negara di mata dunia. Pelbagai usaha perlu dijalankan untuk mengurangkan masalah tersebut. Bincangkan.

Bahagian B:

 • Pengurusan sisa-sisa toksik yang tidak sistematik akan mengancam kehidupan manusia dan alam sekitar. Bincangkan.
 • Bidang bioteknologi telah berkembang pesat dan memberi banyak sumbangan dalam kehidupan manusia terutamanya di negara-negara maju. Huraikan pernyataan di atas.

PERAK

Bahagian A:

 • Bincangkan perpaduan dalam konteks malaysia dan cara-cara memupuk perpaduan di sekolah.
 • Pengangkutan awam kenapa masyarakat kurang berminat.

Bahagian B:

 • Jelaskan bagaimana air banjir menjadi punca penyakit berjangkit dan langkah perlu diambil.
 • Makanan sumplemen.

KELANTAN

Bahagian A:

 • Pemerdagangan manusia.
 • Kejadian runtuh stadium, bangunan dan bumbung.

Bahagian B:

 • Penggunaan ikan dalam kawalan biologi.
 • Peranan angin.

Bahagian C:

 • Dasar berkecuali.
 • Poster haram.
 • Panahan petir.
 • Penyakit insomia.

Bahagian D:

 • Graf bar memesong.

WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

Bahagian A:

 • Kepentingan tanah.
 • Bidang pendidikan.

Bahagian B:

 • Alam sekitar.
 • Faktor menyebabkan manusia diancam pelbagai penyakit.

Bahagian C:

 • Sektor pertanian.
 • Kepentingan bahasa Inggeris.
 • Habitat sementara burung hijrah.
 • Siklon tropika.

Bahagian D:

 • Carta pai berbanding.

PAHANG

Bahagian A:

 • Dasar teknologi hijau (potensi dan cabaran).
 • Pekerja asing (faktor tarikan dan faktor tolakan).

Bahagian B:

 • Pengurusan sisa pepejal (manfaat).
 • Tenaga nuklear (kebaikan dan keburukan).

Bahagian C:

 • Globalisasi
 • Pelancongan kesihatan
 • Telekesihatan
 • Pencemaran udara

Bahagian D:

 • Graf garis biasa
 • Graf bar cermin

Bahagian E:

 • Faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan seseorang pelajar (carta alir).
 • KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi, perubahan dan langkah-langkah (carta pai).

Previous post:

Next post: