Latest STPM 2013 Syllabus – Accountancy / Perakaunan (Part 2)

by BerryBerryTeacher

in Berry Announcement,Berry Life Guide (Decisions)

Here comes our second part of the series ‘Latest STPM 2013 Syllabus‘ for STPM 2013 Form 6 students (Year 2012 intake) who will be starting the new semester school life. Have any prospective art stream lower 6 students wondered about the latest topics in the STPM 2013 Accountancy (Perakaunan) syllabus? Berry Berry Easy would like to list out all the learning topics of the STPM 2013 Accountancy (Perakaunan) syllabus for art stream students.

Sukatan Pelajaran Perakaunan STPM 2013 – Sukatan Pelajaran Terbaru bagi Pelajar Tingkatan Enam Rendah bagi Tahun 2012

STPM 2013 Accountancy Syllabus – Latest Syllabus for Lower Six Student in 2012


Majlis Peperiksaan Malaysia

First term (PERAKAUNAN KEWANGAN)

 • Asas Perakaunan Kewangan
 • Aset
 • Liabiliti dan Ekuiti
 • Koperasi
 • Rekod Tidak Lengkap dan Catatan Tunggal
 • Kawalan Dalaman

Second term (PERAKAUNAN PENGURUSAN)

 • Asas Perakaunan Pengurusan dan Kos
 • Kaedah Pengekosan
 • Pengekosan Marginal dan Serapan
 • Analisis Kos-Volum-Untung (KVU)
 • Pembuatan Keputusan
 • Pengekosan Piawai

Third term (PENGAPLIKASIAN PERAKAUNAN)

 • Sistem Perakaunan Berkomputer
 • Belanjawan
 • Perkongsian
 • Syarikat Berhad
 • Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan
 • Penyata Aliran Tunai

{ 4 comments… read them below or add one }

May 4, 2012
May 5, 2012
May 16, 2012
April 12, 2013

Previous post:

Next post: