STPM Ekonomi 2012 – Papers 944/1 (Mikroekonomi) – Analisis Soalan Mikroekonomi Negeri-Negeri 2012

by cikgu manisah ahmad

in Berry Super Tips *SPM/STPM

Analisis Soalan Mikroekonomi Negeri-Negeri 2012

NO SOALAN JOHOR MELAKA PAHANG PERAK KELANTAN
1 Kehendak manusia terhad tetapi kemampuan manusia terbatas Sumber terhad kehendak tidak terhad Maksud sewa KKP – Pergerakan titik Punca masalah asas ekonomi
2 Maksud Untung titik di luar keluk KKP Masalah asas ekonomi (apa) Masalah asas ekonomi (apa) Barang Awam
3 faktor Peralihan keluk KKP Pengelasan barang KKP – kira kos lepas SEPP (masalah asas eko) Lebihan SS
4 Sebab Keluk DD bercerun negatif Perubahan KKP Faktor yang mempengaruhi DD Perubahan persamaan

DD & SS

Fungsi DD
5 Sebab peralihan keluk DD ke kanan Kelebihan SEPB Sebab peralihan keluk DD ke kanan Fungsi SS

(Cari Qty keseimbangan)

Keluk SS
6 Fungsi DD Peralihan keluk DD ke kiri Maksud Keluk SS Persamaan DD & SS Fungsi SS

(Qty keseimbangan)

7 Peralihan titik keseimbangan SS ke kiri Permintaan silang Pembentukan Fungsi SS Lebihan SS kesan cukai pada persamaan DD & SS
8 Sebab peralihan keluk SS ke kanan Exy Persamaan DD & SS

(Cari Qty keseimbangan)

Peralihan keluk DD Ed
9 Perubahan P & Q keseimbangan ikan pd musim tengkujuh Sebab keluk SS ke kiri Perubahan keluk DD & SS serentak Rajah : Perubahan DD DD tak anjal
10 Perubahan DD & SS

(Cari P keseimbangan)

Penawaran bersaing Tak anjal Keluk SS beralih ke kiri Keanjalan & jumlah hasil
11 Perubahan keseimbangan pasaran Fungsi SS

(P keseimbangan)

Ed Pengurangan SS & peningkatan DD sama Exy
12 Perubahan fungsi DD

( Cari kadar perubahan harga)

Pertambahan DD lebih kecil drp pertambahan SS Ed Ed Ey
13 Keanjalan & TR 5 Jenis keanjalan DD MUx > MUy

Px          Py

Ed Utiliti : Syarat beli satu barang
14 Ed Exy (barang apa) Lebihan pengguna Ey Output yang memaksimumkan utiliti
15 Exy MR Jangka masa pendek Es Hubungan harga & MU
16 Faktor DD roti jadi lebih anjal Subsidi & keanjalan SS hubungan AP & MP Utiliti Hubungan AC, AVC & AFC
17 Es Utiliti sut per ringgit AC Jumlah utiliti Hukum Pulangan Berkurangan
18 Jenis2 Es Lebihan pengguna Kos eksplisit & Implisit Hubungan AP & MP Rajah keluk AC & AVC
19 lebihan pengguna Hukum pulangan berkurangan pada keluk MPP Rajah : cari TVC Kos pengeluaran jangka panjang Rajah PPS : Cari output maksimum untung
20 Hubungan TP & MP Pengeluaran jangka panjang Rajah PPS

(Cari untung/rugi)

Cari AFC & AVC MR=MC
21 Diberi AVC & Q

(Cari MC)

Cari MP Ciri PPS MR = MC Keadaan firma PPS tambah penggunaan output
22 Sebab keluk PPS anjal sempurna Disekonomi bidangan luaran Syarat melaksanakan diskriminasi harga Kos purata jangka pendek (SAC) Beza PPS & Bermonopoli
23 Kebaikan PPS Ciri PPS Firma monopoli

(Cari tingkat firma keluarkan output)

Kecekapan pengeluaran PPS Rajah PPS J/panjang

(cari tingkat output pada titik tutup firma)

24 Rajah PPS Rugi

Tentukan terus@ tutup

Rajah: Monopoli

Cari untung

Rajah Bermonopoli

(Cari keuntungan)

Firma monopoli maksimum untung Beza Bermonopoli dengan pasaran lain
25 Ciri yang sama PPS & Bermonopoli Keluk DD Firma monopoli Ciri yang sama antara Bermonopoli & Oligopoli Syarat keberkesanan Diskriminasi harga Persamaan Bermonopoli & Oligopoli
26 Rajah Monopoli

(tentukan kesan apabila kerajaan menetapkan

(P=AC)

Keseimbangan J/panjang firma Bermonopoli DD terhadap faktor pengeluaran Ciri sama firma bermonopoli & oligopoli Beza PPS & Monopoli dlm j/masa panjang
27 Sebab firma bermonopoli mempunyai kuasa monopoli Beza PPS & Bermonopoli MRP=MCF Sewa kuasi Rajah : Kenalpasti titik Firma untung normal (AR=AC)
28 MRP < MCF

(Pengusaha perlu mengurangkan pengambilan buruh)

Sewa Kuasi Sewa Kuasi Dasar kawalan harga minimum Firma Bermonopoli

(titik keseimbangan jangkamasa panjang)

29 Cari kawasan sewa ekonomi Rajah :

MRP=MCF

Kesatuan Sekerja Beban cukai ditanggung sepenuhnya pengeluar MRP=MCF
30 Beban cukai pengguna MRP=MCF

(Qty buruh keseimbangan)

Beban cukai pengeluar Campur tangan kerajaan Penentuan keluk DD buruh
SOALAN ESEI PENDEK JOHOR MELAKA PAHANG PERAK KELANTAN
1 Bab 1

Dgn g/rajah KKP jelas kos lepas malar & kos lepas meningkat

Bab 1

Masalah asas ekonomi kopi

Bab 1

SEPB & SEPP (masalah asas ekonomi)

Bab 1

KKP (lukis rajah berdasarkan situasi)

Bab 1

Beza Barang percuma & Barang ekonomi

2 Bab 2

3 faktor mendorong peningkatan DD sesuatu barang

Bab 2

Lukis keluk

(perubahan Qd)

Bab 2

Kesan pada DD durian

Bab 2

Lukis keluk kesan pada

DD gula

Bab 2

Lukis keluk kesan DD daging lembu tempatan

3 Bab 2

Dgn g/rajah terangkan kesan DD kereta tempatan

Bab 3

Lukis keluk keanjalan & TR

Bab 3

Maksud Exy & beri contoh berangka

Bab 2

Keluk SS pasaran

Bab 3

3 faktor Ed<1

4 Bab 3

Keanjalan Ed>1 & Ed<1

(Terangkan kesan tingkat harga terhadap TR)

Bab 4

Maksud & contoh berangka lebihan pengguna

Bab 5

Maksud AC & MC, Lukis keluk & terang hubungan AC & MC

Bab 3

3 faktor Ed

Bab 4

Lebihan pengguna

5 Bab 3

Terangkan bagaimana faktor jenis barang, faktor j/masa & kewujudan brg pengganti mempengaruhi keanjalan DD

Bab 5

J/masa pendek & j/masa panjang

(peningkatan pengeluaran)

Bab 6 & 7

Beza PPS & Monopoli dari segi harga, kuantiti & untung j/masa panjang

Bab 3

faktor mempengaruhi Es

Bab 9

Beri contoh & maksud

Kos eksplisit & kos Implisit

6 Bab 6

Dgn contoh berangka bezakan kos implisit & kos eksplisit

Bab 8

3 Ciri Oligopoli

Bab 6

Rajah :

Berdasarkan rajah terangkan tindakan firma

Bab 5

Faktor peralihan keluk LAC

Bab 7

3 cara firma bermonopoli bezakan keluarannya

7 Bab 6

mengapa firma PPS terus operasi dalam j/pendek walaupun alami kerugian

Bab 6

Cara firma tentukan tingkat buruh maksimum untung

Bab 9

2 langkah kesatuan sekerja tuntut upah

Bab 6 & 7

3 Ciri beza PPS & Monopoli

Bab 9

3 Tujuan penubuhan kesatuan sekerja

8 Bab 9

3 faktor kesatuan sekerja Berjaya menuntut tingkat upah lebih tinggi

Bab 10

Maksud & 2 langkah kerajaan mengatasi eksternaliti negatif

Bab 10

Keluk DD tak anjal, lukis keluk & terang beban cukai pengguna & pgeluar

Bab 9

3 Peranan untung

Bab 10

Memiliknegarakan syarikat

SOALAN ESEI PANJANG JOHOR MELAKA PAHANG PERAK KELANTAN
1 Bab 1

Bezakan 2 ciri SEPP dgn SEPB

3 sebab kerajaan perlu campur tangan dlm SEPB

Bab 1

Kelebihan & kelemahan SEBP

Bab 2

Kesan pada pasaran kereta tempatan

Bab 2

Keseimbangan pasaran

(Lukis rajah ikut situasi)

Bab 2

Terang kesan ke atas harga & kuantiti keseimbangan getah asli ikut situasi

2 Bab 2

Bagaimana keseimbangan pasaran tercapai jika berlaku lebihan  DD

Dgn g/rajah lukis kesan terhadap keseimbangan pasaran (diberi situasi)

Bab 3

Maksud Es<1

4 faktor Es<1

Bab 3

Maksud Es & 4 sebab SS kelapa sawit kurang anjal banding SS pakaian

Bab 2

Maksud DD & SS

Lukis gambar keseimbangan pasaran

Bab 5

Lukis rajah ekonomi & disekonomi bidangan dalaman mempengaruhi bentuk keluk LAC

3 Bab 5

Maksud ekonomi bidangan & tak ekonomi bidangan

Dgn g/rajah bezakan kesan ekonomi bidangan luaran pada keluk LAC

Bab 6 & 7

Maksud & beza PPS & Monopoli dari segi kecekapan pengeluaran & kecekapan peruntukan

Bab 6

Kesan pada LAC

(diberi situasi)

Bab 5

Beza Ekonomi Bidangan dalaman & Ekonomi Bidangan luaran & Lukis keluk LAC diperoleh

Bab  6 & 8

Beza PPS & Bermonopoli pada keseimbangan jangka panjang

4 Bab 7

Dgn g/rajah, hurai beza PPS & Monopoli dari segi keanjalan DD, Kecekapan peruntukan & kecekapan pengeluaran & lebihan pengguna

Bab 10

Keanjalan DD anjal & tak anjal dengan beban cukai

Bab 8

Maksud & 4 bentuk Persaingan bukan harga

Bab 6

Keluk permintaan faktor PPS diterbitkan

Bab 9

Kesan pada harga & kuantiti keseimbangan barang apabila dasar kerajaan dilaksanakan

SOALAN KUANTITATIF JOHOR MELAKA PAHANG PERAK KELANTAN
1 Bab 2

Persamaan DD & SS

(diberi subsidi)

Bab 1

Kos lepas & kkp

Bab 2

Persamaan DD & SS

Bab 2

Persamaan DD & SS

Dasar harga maksimum

Bab 2

Persamaan DD & SS

Perubahan SS

2 Bab 4

Utiliti

(***hubungan barang)

Bab 2

Keseimbangan

DD & SS & Beban cukai

Bab 3 – Exy Bab 2 & 3

Persamaan DD & SS

Ey

Bab 5

Cari TFC, VC & TC

Lukis keluk

3 Bab 6

Cari AC,  MC & Untung/rugi PPS

P, Q keseimbangan & jumlah untung PPS dalam j/panjang

Bab 5

MPP & APP

Hukum pulangan berkurangan

MRP =MCF

Bab 4 – Utiliti Bab 4 – Utiliti Bab 6

PPS (kira MR, MC, tingkat untung & keseimbangan j/panjang)

4 Bab 9

MRP =MCF

Bab 5 & 6

Cari AR,AC, MC

PPS untung normal j/pendek

Bab 5

FC, VC, TC & MC

Bab 8

Bermonopoli

Bab 9

MRP=MCF

{ 1 comment… read it below or add one }

November 28, 2012

Previous post:

Next post: