Guidelines for Co-curriculum Marks (Panduan Pemberian Markah Kokurikulum)

by Ayumi

in Berry Life Guide (Decisions)

Dato’ Jaafar Secondary School & Pre-University (Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Jaafar & Pra-Universiti)

 

Guidelines for Co-curriculum Marks (Panduan Pemberian Markah Kokurikulum)

  • Attendance Marks (Markah Kehadiran) = 50

50 x (Jumlah Hari Hadir / Jumlah Hari Aktiviti)

  • Achievement Marks (Markah Pencapaian) = 20
Level (Peringkat) Champion (Johan) Runner-up (Kedua) Second Runner-up (Ketiga)
School (Sekolah) 8 7 6
District (Zon/Daerah) 11 10 9
State (Negeri) 14 13 12
National (Kebangsaan) 17 16 15
International (Antarabangsa) 20 19 18
  • Involvement Marks (Markah Penglibatan) = 20
School (Sekolah) 8
District (Zon/Daerah) 11
State (Negeri) 14
National (Kebangsaan) 17
International (Antarabangsa) 20
  • Post Marks (Markah Jawatan Disandang) = 10
Pengakap DiRaja / PW / Sub-Inspector / Drum Major / Black Belt Tae Kwan Do / Ketua Trup / Pegawai Kadet / Pengerusi / President /  Kapten Pasukan / Ketua Rumah Sukan / Ketua Pasukan Permainan 10
Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Penolong Ketua Trup / Red Belt 2 Tae Kwan Do / Timbalan Pengerusi / Naib Pengerusi 8
Sarjan / Ketua Platun / Ketua Petrol / Red Belt Tae Kwan Do / Setiausaha / Bendahari 7
Koperal / Laskar Kanan PKBM / Blue Belt Tae Kwan Do / Sec. Leader / Penolong Setiausaha / Penolong Bendahari 6
Laskar Muda PKBM / Lans Koperal / Penolong Ketua Petrol / Blue Belt 1 Tae Kwan Do / Cula 3 / AJK 5
Ahli Aktif / Green Belt 1 & 2 Tae Kwan Do / Cula 2 4
Pra-Persetiaan / Yellow Belt 1 & 2 Tae Kwan Do 3
Ahli Biasa / Kelas 4 & 5  Tae Kwan Do / Cula 1 1

Total marks = 50 + 20 + 20 + 10 = 100

Bonus Marks (Markah Bonus)

  • Leadership Marks (Markah Kepimpinan)
Ketua Pelajar 10
Timbalan / Penolong Ketua Pelajar 8
Pengerusi Perpustakaan / Ketua APD / Pengawas / Ketua Quartermaster / Ketua PRS 7
Pengawas Pusat Sumber / Penolong Quartermaster 6
AJK Utama badan Perkhidmatan / Bendahari / Setiausaha / Pengawas Koperasi / Nilam 5
AJK Kecil / Ketua Kelas / Ketua Bilik 3
Penolong Ketua Tingkatan / Penolong Ketua Bilik / Ahli Quartermaster 2

Each student is only qualified for the bonus marks for the highest rank. (Setiap pelajar hanya layak terima markah bonus untuk jawatan paling tinggi sahaja.)

Co-curriculum Gred (Gred Penilaian Ko-kurikulum)

Grade (Gred) Marks (Markah)
A 80-100
B 60-79
C 40-59
D 20-39
E 0-19

Overall marks GPA (Markah Keseluruhan GPA) = average marks for the 2 best unit (purata markah 2 unit therbaik) + bonus marks (markah bonus)

Marks CGPA = Average for the past year marks (Markah Purata Tahun-tahun Sebelumnya)

Previous post:

Next post: