STPM 2011

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 2)

19 November 2011

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 2) Topik-topik Sukatan Pengajiaan Am Bahagian A: Karangan Laras Sastera Seni Ekonomi Sosial Bahagian B: Karangan Laras Sains Alam Sekitar Tenaga Kesihatan /  Perubatan Sains dan Teknologi Teknologi Maklumat Nuklear Bahagian C Sosial / Kemasyarakatan Teknologi / Kesihatan Sumber Tenaga Ekonomi Bahagian D Cartai Pai Bandingan Carta Pai Bertingkat [...]

Read the full berry article →

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 1)

17 November 2011

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 1) Topik-topik Sukatan Pengajiaan Am Kenegaraan Malaysia Konsep Negara (Asas) Kerajaan Kesatuan dan Konfederasi Doktrin Pengasingan Kuasa Ciri Kerajaan Perlembagaan Negeri Warganegara dan Hak Asasi SUHAKAM Sistem Pentadbiran Malaysia Sistem Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Kerajaan Tempatan Yang di-Pertuan Agong / Yang Dipertua Negeri Majlis Raja-Raja Unit Pentadbiran Kementerian Perbendaharaan Agensi [...]

Read the full berry article →

STPM Pengajian Am 2011 – Tips and Predictions for Papers 960/2

14 November 2011

STPM Pengajian Am 2011 – Tips and Predictions for Papers 960/2 Hot Topics & Analysis from other states trial STPM 2011 JOHOR Bahagian A: Konsep Bandar Selamat diwujudkan di kawasan petempatan bagi menjamin kesejahteraan komuniti setempat. Transformasi dalam bidang sukan boleh dilaksanakan menerusi Dasar ’1Murid 1Sukan’. Namun begitu, pelbagai cabaran terus melanda industri ini. Bincangkan. [...]

Read the full berry article →

STPM Chemistry 2011 – Extra Tips and Predictions for Paper 962/2: Answering Techniques (Part 4 – Final)

12 November 2011

Similar to Part 3 of the Form 6 STPM Chemistry Extra Answering Techniques from Berry Berry Easy for Paper 2 (Paper 962/2) , this Part 4 of the series focuses on the “teknik menjawab” for electrochemistry questions. For the electrochemistry questions, Berry Readers will learn about contradicting answers, writing answers in the correct question number, [...]

Read the full berry article →

STPM Chemistry 2011 – Extra Tips and Predictions for Paper 962/2: Answering Techniques (Part 3)

10 November 2011

Continuing from the Part 2 of the Form 6 STPM Chemistry extra answering techniques from Berry Berry Easy for paper 2 (Paper 962/2) , this Part 3 of the series focuses on the “teknik menjawab” for thermochemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. For thermochemistry, you’ll learn answering tips on definitions, chemical equations, enthalpy of atomisation, [...]

Read the full berry article →

STPM Chemistry 2011 – Extra Tips and Predictions for Paper 962/2: Answering Techniques (Part 2)

9 November 2011

Continuing from the Part 1 STPM chemistry extra answering techniques from Berry Berry Easy for paper 2 (Paper 962/2) , this Part 2 of the series focuses on the correct utilisation of information from questions, reaction equation writing methods, chemical tests suggestions, observation statements and IUPAC nomenclatures. For Berry Readers who wish to score A [...]

Read the full berry article →

STPM Chemistry 2011 – Extra Tips and Predictions for Paper 962/2: Answering Techniques (Part 1)

8 November 2011

STPM chemistry extra answering techniques from Berry Berry Easy for paper 2 (Paper 962/2) is out. Here, we have a 4-part series with this Part 1 all about concepts, emerging trends, questions relating to experiment laboratory and numerical questions answers. For the numerical answers, Berry Readers will be briefed on data from questions, decimal points, [...]

Read the full berry article →

STPM Physics 2011 – Tips and Predictions for Papers 960/1 and 960/2

14 October 2011

Predictions for STPM Physics 2011 is finally out. As usual, and with all the tips, Berry Berry Easy does not recommend that students study solely using our STPM Physics 2011 examination tips, not at least until you are totally familiar with your study material through proper studying. You use only use the tips to narrow [...]

Read the full berry article →

STPM Pengajian Am 2011 Extra Tips and Predictions for Paper 900/2 – Answering Techniques Bahagian E

8 October 2011

STPM Pengajian Am 2011 Extra Tips and Predictions for Paper 900/2 – Answering Techniques Bahagian E Menukar bentuk teks bukan linear kepada linear. Terdapat 3 perkara utama yang pelajar perlu mengambil tahu. 1. Pola antara tahun (bandingkan dgn tahun-tahun lain) terdiri daripada: Jumlah keseluruhan Pola yang meningkat berterusan Pola yang menurun berterusan Pola tidak konsisten 2. [...]

Read the full berry article →

STPM Biology 2011 – Tips and Predictions for Papers 964/1 and 964/2

7 October 2011

Tips for STPM Biology 2011 examination is finally out. Berry Readers will enjoy free topik ramalan (not soalan bocor) for STPM Biology Form 6. For those who have accessed our Berry Berry Easy’s STPM Chemistry 2011 tips published few days ago, you should already know that the exams tips provided here should NOT be the [...]

Read the full berry article →

STPM Pengajian Am 2011 Extra Tips and Predictions for Paper 900/2 – Answering Techniques Bahagian A and Bahagian B

4 October 2011

STPM Pengajian Am 2011 Extra Tips and Predictions for Paper 900/2 – Answering Techniques Bahagian A and Bahagian B Prepared by Panitia-Panitia Pengajian Am Daerah Johor Bahru Section/Bahagian A (Karangan Laras Sastera) and Section/Bahagian B (Karangan Laras Sains) Pelajar dikemukakan 4 soalan dalam kertas 900/2: 2 soalan Bahagian A (Laras Sastera) 2 soalan Bahagian B [...]

Read the full berry article →

STPM Chemistry 2011 – Tips and Predictions for Papers 962/1 and 962/2

3 October 2011

Tips for STPM 2011 Chemistry is out. In this examination prediction by Berry Berry Easy, you will not find any “soalan bocor” (leaked examination questions) but instead find predicted topics (topik ramalan) for the STPM Chemistry Paper 962 subject. It is highly recommended that Berry Readers do not read the examination tips supplied below if [...]

Read the full berry article →

Tips for SPM 2011 and STPM 2011

25 September 2011

SPM 2011 tips, STPM 2011 tips and more examination tips and tricks. We have heard your requests and will now provide those tips part by part. In the following links, you will find prediction chapters/topics for SPM 2011 and STPM 2011. We have the “ramalan” for most of the SPM 2011 and STPM 2011 subjects. As with [...]

Read the full berry article →

Tiada Tips dan Soalan Bocor untuk Ujian Percubaan SPM dan STPM 2011

8 September 2011

Tips untuk SPM 2011 dan STPM 2011 ujian tidak akan disediakan oleh Berry Berry Easy pada tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Berry Berry Easy hanya akan menerbitkan tips untuk peperiksaan SPM 2011 dan STPM 2011 yang sebenar. Kepada para pembaca yang risau, janganlah risau lagi, tips peperiksaan SPM 2011 dan STPM 2011 akan dipaparkan di [...]

Read the full berry article →