Latest STPM 2013 Syllabus – Geography / Geografi (Part 4)

by BerryBerryTeacher

in Berry Announcement,Berry Life Guide (Decisions)

New syllabus for STPM 2013 Geografi (Geography) syllabus listed out by Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) in 2012. Have any Form 6 students (Year 2012 intake) wondered about the latest Geografi (Geography) topics in the new semester system? Berry Berry Easy would like to present you on the simplified version of various topics for the latest Geografi (Geography) subject. This post is about the learning topics for STPM 2012 Geografi (Geography) subject from the series of ‘Latest STPM 2013 Syllabus‘.

Sukatan Pelajaran Geografi STPM 2013 – Sukatan Pelajaran Terbaru bagi Pelajar Tingkatan Enam Rendah bagi Tahun 2012

STPM 2013 Geography Syllabus – Latest Syllabus for Lower Six Student in 2012

Majlis Peperiksaan Malaysia

First term

BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL

 • Sistem bumi
 • Sistem Geomorfologi

BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

 • Penduduk
 • Transformasi Desa dan Pembandaran

Second term

BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL

 • Sistem Atmosfera
 • Sistem Hidrologi

BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

 • Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar
 • Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau

Third term

BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL

 • Sistem ekologi
 • Saling Kebergantungan Sistem

BAHAGIAN B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA

 • Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya

BAHAGIAN C: KAJIAN LUAR

 • Pengenalan kepada Kajian Luar
 • Kaedah Kajian
 • Pelaksanaan Kajian Luar
 • Pemprosesan dan Penganalisaan Data dan Maklumat
 • Penyediaan Laporan
 • Pembentangan Laporan

Previous post:

Next post: