STPM PA

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 2)

19 November 2011

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 2) Topik-topik Sukatan Pengajiaan Am Bahagian A: Karangan Laras Sastera Seni Ekonomi Sosial Bahagian B: Karangan Laras Sains Alam Sekitar Tenaga Kesihatan /  Perubatan Sains dan Teknologi Teknologi Maklumat Nuklear Bahagian C Sosial / Kemasyarakatan Teknologi / Kesihatan Sumber Tenaga Ekonomi Bahagian D Cartai Pai Bandingan Carta Pai Bertingkat [...]

Read the full berry article →

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 1)

17 November 2011

STPM Form 6 Pengajian Am (Kertas 1) Topik-topik Sukatan Pengajiaan Am Kenegaraan Malaysia Konsep Negara (Asas) Kerajaan Kesatuan dan Konfederasi Doktrin Pengasingan Kuasa Ciri Kerajaan Perlembagaan Negeri Warganegara dan Hak Asasi SUHAKAM Sistem Pentadbiran Malaysia Sistem Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Kerajaan Negeri Kerajaan Tempatan Yang di-Pertuan Agong / Yang Dipertua Negeri Majlis Raja-Raja Unit Pentadbiran Kementerian Perbendaharaan Agensi [...]

Read the full berry article →

STPM Pengajian Am 2011 – Tips and Predictions for Papers 960/2

14 November 2011

STPM Pengajian Am 2011 – Tips and Predictions for Papers 960/2 Hot Topics & Analysis from other states trial STPM 2011 JOHOR Bahagian A: Konsep Bandar Selamat diwujudkan di kawasan petempatan bagi menjamin kesejahteraan komuniti setempat. Transformasi dalam bidang sukan boleh dilaksanakan menerusi Dasar ’1Murid 1Sukan’. Namun begitu, pelbagai cabaran terus melanda industri ini. Bincangkan. [...]

Read the full berry article →

How to Study STPM Pengajian Am

1 November 2011

How to Study STPM Pengajian Am – by Ng Jo-Han This post is written in response for STPM students in SMKDJ and Xin Venn. I thought it’ll be good to share it with all Berry Readers. From this Berry Berry Easy post, Berry Readers can get an idea on how to properly study for Pengajian [...]

Read the full berry article →